Yazılım Hizmetleri

Mevcut şirket içi hesaplama, raporlama, teklif ve benzeri her türlü dosyanın hazırlanması; müşterileriniz, çalıştığınız firmalar ve kendi lokasyonlarınız arasında kullandığınız mevcut haberleşme yapısı ihtiyaçlarınızın çoğunu çözebilir.

Mevcut işleyişinizde kullanmış olduğunuz şablonlar formatlar ve dosyalar standardize edildiği takdirde şirket çalışanlarınızın üzerindeki iş yoğunluğu azaltılarak; insan hatalarının engellenmesi, kalifiye personelinizin üzerine düşen iş yoğunluğunun azaltılması şirket verimliliğinizi ve karlılığınızı arttıracaktır.

Doğru bir verimlilik analizi yaparak mevcut yapınızda sağladığınız iyileştirmelerin firmanıza senelik ne kadar kar sağladığını görmeniz mümkün olacaktır.

Türkiye’deki firmalar çoğu ihtiyaçlarını EXCEL ve benzeri masaüstü spreadsheet uygulamaları ile çözmeye çalışmaktadır. Oysa ki EXCEL dosyaları ile uğraşmak gereğinden fazla zaman alır; hata yapmak kolay, hataların ise tespiti oldukça zordur. Ayrıca yapıları gereği bu uygulamalar kalifiye personeliniz tarafından kullanılmaları gerektiği için firmanıza maliyetleri yüksek olacaktır.

Yurt dışında ise şirketler sistem yapılarını insan hatalarından bağımsız  kılarak, daha otomatize etmeye, üretkenliklerini sürekli arttırmaya  yönelik fayda sağlayan yazılımlar kullanmaktadır. Bu yazılımlar  sayesinde teklif hazırlama, raporlama, vs. aktiviteleri daha hızlı  kullanarak şirket içi zaman kayıplarını engellebilmektedirler. Aynı  zamanda insan hatalarını engelleyerek, şirket çalışanlarının maliyeti  yüksek hatalar yapma risklerini ortadan kaldırmaktadırlar.

İstanbul Bilgisayar Danışmanlık ve Güvenlik Hizmetleri olarak müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda işlerini kolaylaştıracak, hızlandıracak, insan hatalarını ortadan kaldıracak yazılımlarla hizmet vermekteyiz.